Historia szkoły

1 września 1977 r.

Z inicjatywy członków Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego powstała w Pruszkowie filia Państwowej Szkoły Muzycznej nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie. 1 stycznia 1980 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki filia ta została przekształcona w Państwową Szkołę Muzyczną I st., otrzymując w ten sposób status samodzielnej placówki. Dyrektorem Szkoły została Pani mgr Małgorzata Kulicka, która pełniła tę funkcję do 1989 r. Od 1 IX 1989 r. do 31 VIII 2022 r. Dyrektorem Szkoły była Pani mgr Ewa Mokrzycka. Od 1 IX 2022 r. Szkołą kieruje Pan mgr Krzysztof Gerus.

22 grudnia 1999 r.,

W przededniu jubileuszu 20–lecia działalności Szkoły, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Komitetu Rodzicielskiego nadał placówce imię wybitnego polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego.

Uczniowie szkoły biorą też udział i odnoszą sukcesy w przesłuchaniach oraz konkursach regionalnych ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla uczniów szkół muzycznych I st..

Obecnie w Szkole kształci się ok. 155 uczniów pod kierunkiem 24  pedagogów. Zadaniem naszym było i jest rozwijanie zdolności i zamiłowań muzycznych dzieci, wychowanie świadomych odbiorców muzyki oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia. Poprzez swoją działalność koncertową oraz współpracę z placówkami oświatowymi i  kulturalnymi Pruszkowa oraz powiatu pruszkowskiego Szkoła łączy funkcję dydaktyczną z działalnością kulturalną i społeczną.

W murach Szkoły koncertują wybitni muzycy. Gościmy też wspaniałych pedagogów i metodyków.

Co roku ok. 30% uczniów kończących Szkołę decyduje się na dalszą naukę i dostaję się do szkół muzycznych II st. Wielu naszych absolwentów ukończyło już Akademie Muzyczne i z powodzeniem wykonuje zawód muzyka odnosząc sukcesy zarówno w kraju jak i za granicą.

Przewiń na górę
Skip to content