PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PSM I st. w Pruszkowie.

 1. Do szkoły może przychodzić uczeń/rodzic/opiekun zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
 3. Osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do zasłaniania ust
  i nosa maseczką.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując następujące zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. zasłanianie ust i nosa maseczką
 9. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia i pozostawienie go w szatni
  w podpisanym worku.
 10. Opiekunowie nie mają możliwości oczekiwania na dziecko na terenie szkoły.
 11. Uczniowie po zakończonych lekcjach niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.
 12. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed lekcjami instrumentu głównego i dodatkowego, po skorzystaniu z toalety.
 13. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 14. Zaleca się by uczniowie zakładali maseczki w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie)
 15. Uczniowie maja obowiązek posiadania własnych przyborów szkolnych, podręczników
   i nut.
 16. Uczniowie nie udostępniają swoich przyborów, podręczników i nut innym uczniom.
 17. Do szkoły uczniowie przychodzą z własnym jedzeniem i piciem.
 18. Korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych możliwy jest tylko
  w wyjątkowych wypadkach.
 19. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane
  od pozostałych dzieci i znajduje się pod opieka pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.
 20. Dziecku zostaje zmierzona temperatura ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38ºC lub więcej – powiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnienia o obowiązku skorzystania z porady lekarza.
 21. Osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do wpisana do zeszytu znajdującego się przy wejściu do szkoły. godziny wejścia, swojego imienia i nazwiska oraz godziny wyjścia a budynku szkoły\
 22. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów kontaktują się z nauczycielami telefonicznie lub mailowo. Osobisty kontakt rodziców/ opiekunów prawnych z nauczycielami możliwy jest tylko w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.
 23. Kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się wyłączenie mailowo
  lub telefonicznie

psmpru@poczta.onet.pl
tel. 22 758-80-86;
tel. 508-492-223

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PSM I st. w Pruszkowie.
Przewiń na górę
Skip to content