Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Informuję, że zgodnie z ogłoszonym w dniu 30 kwietnia 2021 r.nowym rozporządzeniemMinistra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
od 4 V 2021 do 30 V 2021r. w dalszym ciągu wszystkie zajęcia szkolne realizowane będąz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Ewa Mokrzycka
Dyrektor Szkoły