ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS BADANIA PRZYDATNOŚCI I EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO KANDYDATÓW

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.
IM. WITOLDA LUTOSŁAWKIEGO W PRUSZKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów
  chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Kandydat nie może przyjść na badanie przydatności, jeżeli jest objęty kwarantanną lub
  izolacją w warunkach domowych.
 3. Do budynku szkoły z kandydatem może wejść tylko jedna osoba – rodzic lub opiekun
  prawny.
 4. Rodzic/opiekun prawny musi być zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
  chorobę zakaźną. Z kandydatem nie może przyjść rodzic /opiekun prawny, jeżeli jest
  objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Kandydat i rodzic /opiekun prawny wchodzą na teren szkoły z zakrytymi ustami
  i nosem (maseczka jedno- lub wielorazowa). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na
  terenie całej szkoły.
 6. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk dostępnym płynem dezynfekującym.
 7. Do sali, w której prowadzone jest badanie przydatności, kandydat wchodzi bez
  rodzica/prawnego opiekuna.
 8. Przed wejściem do sali, w której odbywa się badanie przydatności kandydat zdejmuje
  maseczkę.
 9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego kandydat korzysta z własnego instrumentu.
 10. Podczas badania przydatności i egzaminu kwalifikacyjnego obowiązuje zachowanie co
  najmniej 1,5 metrowego odstępu miedzy kandydatem a członkami komisji rekrutacyjnej.
 11. Kandydat i rodzic/ opiekun prawny przebywają w miejscach wyznaczonych przez
  pracowników szkoły.
 12. Kandydat nie może wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów (telefonów
  komórkowych, maskotek, przyborów do pisania, nut, książek, itp.)
 13. Na terenie szkoły zabrania się korzystania przez rodzica/ prawnego opiekuna z telefonu
  komórkowego.
 14. Kandydat i rodzic / opiekun prawny nie mogą opuścić budynku szkoły do zakończenia
  badania przydatności.
 15. Przy wejściu na teren szkoły, a także podczas pobytu w szkole w przypadku wystąpienia
  niepokojących objawów chorobowych, kandydatowi będzie mierzona temperatura ciała.
 16. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na badanie przydatności należy przynieść własną
  butelkę z wodą.
 17. Na terenie szkoły nie ma możliwości spożywania posiłków.

  Opracowano na podstawie wytycznych opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
  https://www.gov.pl/webedukacja/wytyczne-gs-mz-i-men