SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużony zostaje okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 3 stycznia 2021 r.

Oznacza to, że do 3 stycznia 2021 r. wszystkie zajęcia szkolne nadal realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bardzo proszę o pozostawanie w stałym kontakcie z nauczycielami oraz śledzenie informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

Życzę dużo zdrowia.

Ewa Mokrzycka

Dyrektor Szkoły