SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.
W związku z tym do 29 XI 2020r. wszystkie zajęcia szkolne realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Życzę dużo zdrowia
Ewa Mokrzycka
Dyrektor Szkoły