Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie.

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem od 26 X 2020 r. do 8 XI 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Pruszkowie wszystkie zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość
. Nauczyciele skontaktują się z Państwem w celu przekazania informacji o trybie i sposobie prowadzenia zajęć.

                                                                                              Dyrektor Szkoły

Ewa Mokrzycka