Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Przypominam, że:
• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywający na kwarantannie oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Uczniów, pracowników szkoły, a także wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.
• Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren Szkoły.
• Obecność Rodzica na lekcjach indywidualnych możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem instrumentu. Należy zachować zasady bezpieczeństwa – dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa, brak objawów choroby dróg oddechowych.
• Rodzice i Opiekunowie proszeni są o kontaktowanie się nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, mailowo lub telefonicznie.
• Nie ma możliwości oczekiwania na dziecko na terenie Szkoły.

Jednocześnie informuję, że została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich koncertów i uroczystości szkolnych. Audycje klasowe odbywają się bez obecności rodziców/prawnych opiekunów.

Ewa Mokrzycka
Dyrektor Szkoły