Wykaz podręczników

Podręczniki do Kształcenia słuchu i Rytmiki kl. I -III C6

Klasa I C6 

 1. L. Florek , I. Tomera- Chmiel, T. Stachak – Podręcznik ” Nasza Muzyka 1″ – / wyd. Euterpe/
 2. A. Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci dla klasy 1  – /oficyna Halegg/

Klasa II C6 

 1. L. Florek, I. Tomera- Chmiel, T. Stachak – Podręcznik – „Nasza Muzyka 2” / wyd. Euterpe/
 2. A. Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci dla klasy 2  – /oficyna Halegg/

Klasa III C6 

 1. E. Kotowska, P. Mazur – Podręcznik Kształcenie słuchu klasa 3 /wyd. Contra/
 2. A. Wacławczyk – Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci dla klasy 3 /oficyna Halegg/

Podręczniki do Kształcenia słuchu i Audycji muzycznych kl. IV, V i VI C6

Klasa IV C6 

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel, Tatiana Stachak – „Nasza muzyka” klasa 4 (wyd. Euterpe)
 2. Agnieszka Kreiner-Bogdańska – „W krainie muzyki” (wyd. PWM)

Klasa V C6

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel, Tatiana Stachak- „Nasza muzyka” klasa 5,  (wyd. Euterpe)
 2. Agnieszka Kreiner-Bogdańska – „W krainie muzyki” (wyd. PWM)

Klasa VI C6

 1. Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel, Tatiana Stachak- „Nasza muzyka” klasa 6
 2. Agnieszka Kreiner-Bogdańska – „W krainie muzyki”

Podręczniki do Kształcenia słuchu i Audycji muzycznych kl. I – IV C4

Klasa I C4 

 1. J.K. Lasocki – Solfeż I 
 2. F. Wesołowski – Zasady muzyki
 3. T. Stachak, L. Florek, I. Tomera-Chmiel – Nowy solfeż

Klasa II, III i IV C4 

 1. J.K. Lasocki – Solfeż I 
 2. F. Wesołowski – Zasady muzyki
 3. T. Stachak, L. Florek, I. Tomera-Chmiel – Nowy solfeż
 4. A. Kreiner-Bogdańska – W krainie muzyki 
 5. D. Wójcik – Nauka o muzyce – wiadomości wstępne, instrumenty, formy i polska muzyka ludowa.

Podręczniki uzupełniające:

 1. J. Habela – Słowniczek muzyczny,
 2. D. Gwizdalanka – Słowniczek oznaczeń i skrótów muzycznych 
 3. A. Różycka – Słownik muzyczny włosko-polski