Terminy

Terminy w roku szkolnym 2019/2020

Pasowanie na ucznia 4 X 2019 r.
Audycja szkolna z okazji Święta Niepodległości 8 XI 2019 r.
Koncert Świąteczny 18 XII 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 XII-31 XII 2019 r.
Zakończenie I semestru 21 XII 2019 r
Ferie zimowe 10 II – 23 II 2020 r.
Test zewnętrzny CEA z kształcenia słuchu
i audycji muzycznych dla uczniów kl. VI C6 i IV C4
2 IV 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 IV – 14 IV 2020 r
Koncert z okazji Jubileuszu Szkoły 27 IV 2020 r
Rekrutacja 11, 12 V 2020 r
Koncert z okazji Dnia Matki 29 V 2020 r.
Koncert 19 VI 2020 r.
Posiedzenie Rada pedagogiczna 19 VI 2020 r
Zakończenie roku szkolnego 26 VI 2020 r

 Egzaminy promocyjne i końcowe

L.p. Instrument Data
1. Akordeon 15 VI 2020 r.
2. Gitara 15 VI 2020 r.
3. Flet poprzeczny 5 VI 2020 r.
4. Fortepian 9 i 10 VI 2020 r.
5. Klarnet 5 VI 2020 r.
6. Saksofon 5 VI 2020 r.
7. Skrzypce 8 VI 2020 r.
8. Wiolonczela 17 VI 2020 r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

2 XI 2019 r., 2 V 2020 r., 11 i 12 V 2020 r., 30 V 2020 r.