Rekrutacja 2020

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
Zgodnie z dalszymi postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie zawieszenia zajęć, wstrzymujemy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych
od 12 marca do 15 kwietnia 2020 r. (włącznie).
Nie przyjmujemy dokumentów drogą elektroniczną!

Terminy

Składanie dokumentów – 2 III 2020r. – 23 IV 2020 r. (osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 11.00 – 17.00)

Przesłuchania – 11, 12 maja 2020 r.


Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne w zakresie nauki gry na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • saksofon

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne).

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się w formie obowiązkowych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Przesłuchania te mają charakter konkursowy i obejmują ocenę zdolności muzycznych poprzez badanie m.in.:

 • słuchu wysokościowego
 • słuchu harmonicznego
 • poczucia rytmu
 • pamięci muzycznej
 • predyspozycji do gry na instrumencie.

Wiek kandydatów

 • 6 do 9 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 6-letniego (nauka trwa 6 lat)
 • 8 do 16 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 4-letniego (nauka trwa 4 lata).

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
 • Kandydaci, którzy w danym roku kończą 6 lat – dodatkowo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie podany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 27 kwietnia 2020 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana 19 maja 2020 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana 8 czerwca 2020 r.

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym odbędzie się:  22 czerwca 2020 r.

Dla kandydatów w wieku od 6 do 9 lat organizowane są kursy przygotowawcze  (informacje i zapisy w sekretariacie szkoły). Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Kontakt
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 41
tel.: 22 758 80 86, e-mail: psmpru@poczta.onet.pl,

Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00.