Rekrutacja 2019

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH ODBĘDZIE SIĘ 13 CZERWCA 2019 O GODZ. 18.00

SZANOWNI PAŃSTWO!
(DOTYCZY RODZICÓW DZIECI ZDAJĄCYCH DO SZKOŁY MUZYCZNEJ)
ZE WZGLĘDU NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY SZKOŁA NIE MOŻE PODAĆ HARMONOGRAMU PRZESŁUCHAŃ REKRUTACYJNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ I TABLICACH OGŁOSZEŃ. INFORMACJA O TERMINIE PRZESŁUCHANIA ZOSTANIE ROZESŁANA DO RODZICÓW DROGĄ MAILOWĄ, W PRZYPADKU BRAKU ADRESU EMAIL RODZIC ZOSTANIE POWIADOMIONY TELEFONICZNIE

GODZINY KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH:
dla dzieci w wieku 6 i 7 l. w godz. 9.00 – 9.45
dla dzieci w wieku 8 i 9 l. w godz. 9.50 – 10.35

Terminy

Składanie dokumentów – 1 III 2019r. – 30 IV 2019r. (osobiście w sekretariacie szkoły)

Przesłuchania – 13, 14 maja 2019r.


Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne w zakresie nauki gry na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • saksofon

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne).

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się w formie obowiązkowych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Przesłuchania te mają charakter konkursowy i obejmują ocenę zdolności muzycznych poprzez badanie m.in.:

 • słuchu wysokościowego
 • słuchu harmonicznego
 • poczucia rytmu
 • pamięci muzycznej
 • predyspozycji do gry na instrumencie.

Wiek kandydatów

 • 5 do 9 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 6-letniego (nauka trwa 6 lat)
 • 8 do 16 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 4-letniego (nauka trwa 4 lata).

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
 • Kandydaci, którzy w danym roku kończą 5 lat – dodatkowo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie podany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 6 maja 2019r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana 21 maja 2019r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana 5 czerwca 2019r.

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym odbędzie się:
UWAGA ZMIANA TERMINU!  13 czerwca 2019r.

Dla kandydatów w wieku od 6 do 9 lat organizowane są kursy przygotowawcze  (informacje i zapisy w sekretariacie szkoły). Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

TERMINY KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH: ZMIANA TERMINÓW!!!
6, 13, 27 kwietnia 2019r.
11 maja 2019r.

Kontakt
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 41
tel.: 22 758 80 86, e-mail: psmpru@poczta.onet.pl,

Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00.