Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2018/2019

1. Bożena Kociszewska-Raczkowska – przewodnicząca
2. Marta Kubiak
3. Regina Luzeńczyk
4. Jacek Litwinienko
5. Ewa Michałowska
6. Katarzyna Piłat
7. Rafał Sadowski

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że na walnym zebraniu Rodziców uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruszkowie, które odbyło się
w dniu 25 IX 2018 r., ustalona została wysokość opłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. Opłata ta, podobnie jak w roku poprzednim, wynosi:

za 1 dziecko – 30 zł miesięcznie,

za 2 dzieci – 55 zł. miesięcznie,

za 3 dzieci – 75 zł miesięcznie.

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na rzecz Rady Rodziców
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w  Pruszkowie

 O/PRUSZKÓW NR  69 1020 1055 0000 9102 0015 1159

Bardzo prosimy o regularne wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca.

Rada Rodziców finansuje:

  • wpisowe na konkursy (dla uczniów regularnie opłacających składki na Radę Rodziców)
  • zakup akcesoriów do instrumentów,
  • strojenie i naprawę instrumentów,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup nut i płyt do biblioteki szkolnej,
  • bezpłatne kserowanie nut,
  • zakup wody pitnej,
  • zakup środków czystości (papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych),
  • zakup dyplomów i nagród dla uczniów.
  • Rada Rodziców dofinansowuje także zakup biletów oraz wynajem autokaru na wyjazdy uczniów na koncerty do Teatru Wielkiego i Filharmonii Narodowej.

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

22 758 80 86

w godzinach 11:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.