Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas gitary i zespołów gitarowych szkół muzycznych I i II st.

W związku z komunikatem CEA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Przesłuchań Muzycznych, Przesłuchania Gitar i Zespołów Gitarowych zostają wstrzymane.

Formularze zgłoszeniowe

Szkoła I stopnia

 

Solista

 

Zespół

Szkoła II stopnia

 

Solista

 

Zespół

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II st.,
NAUCZYCIELE KLAS GITARY I ZESPOŁÓW GITAROWYCH.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie jest organizatorem Regionalnych Przesłuchań CEA Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych Szkół Muzycznych I i II st. (szkoły publiczne i niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej)
Przesłuchania odbędą się w dniach 23 – 25 marca 2020 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.muzyczna.pruszkow.pl w zakładce PRZESŁUCHANIA CEA w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2020 r.
Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły 
9 marca 2020 r.
Po opublikowaniu harmonogramu żadne zmiany nie są możliwe.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Ewa Mokrzycka


Wersja do druku