ZEBRANIE RODZICÓW CHÓRZYSTÓW!

W dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 19.00 odbędzie się zebranie z rodzicami chórzystów.
Tematyka dotyczyć będzie:
– warsztatów chóralnych
– wyjazdu chóru do Siedlec na przesłuchania CEA
– Jubileuszu 40 – lecia działalności szkoły
Na zebraniu będzie obecna Pani Dyrektor
Proszę wszystkich Państwa o niezawodne przybycie.
Izabela Kubacka.