Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Szkoły Muzyczne I st. pozostają zamknięte do 7 czerwca 2020 r. Kontynuowane jest nauczanie na odległość.
W bieżącym roku szkolnym nie odbędą się przesłuchania oraz egzaminy promocyjne i końcowe
z instrumentu głównego.
Ocenę na koniec roku szkolnego wystawi nauczyciel przedmiotu.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie i dbajmy o siebie.

Do szybkiego zobaczenia.

Dyrektor Szkoły
Ewa Mokrzycka

Rekrutacja

REKRUTACJA

Szanowni Państwo, w związku z przedłużeniem ograniczeń w funkcjonowaniu szkoły informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@muzyczna.pruszkow.pl
Mając na względzie ochronę danych osobowych zawartych we wniosku i w załącznikach prosimy o przesyłanie dokumentów z użyciem szyfrowania. Hasło prosimy wysyłać w formie wiadomości SMS, z podaniem informacji pozwalającej jednoznacznie rozpoznać nadawcę, na numer telefonu +48 508 492 223

Termin przyjmowania wniosków upływa dnia 5 czerwca 2020 r.

Kandydaci nie będący obywatelami polskimi proszeni są o zapoznanie się Zarządzeniem Nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi i zastosowanie się do zapisów w nim zawartych.

O terminie badania przydatności do nauki w szkole kandydaci zostaną poinformowani droga mailową.

Prosimy o bardzo czytelne wypełnianie wniosków.

Termin badania przydatności uzależniony jest od rozwoju obecnej sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Więcej informacji dotyczących naboru na rok szkolny 2020/21 można uzyskać w zakładce REKRUTACJA.

 

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. -art. 142 i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia szkolne odbywają się na odległość, według planu i w formach ustalonych między nauczycielami i rodzicami uczniów naszej szkoły.

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystywać będą dostępne komunikatory, pocztę elektroniczną i telefony komórkowe. Weryfikować będą programy nauczania i dostosowywać je do wybranej metody uczenia na odległość. Ustalą sposób sprawdzania zadanego materiału.

Lekcje odbywać się będą z uwzględnieniem warunków technicznych i logistycznych oraz możliwości percepcyjnych uczniów.

Bardzo proszę o zrozumienie, współpracę i stały kontakt z nauczycielami.

Jednocześnie informuję, że od dnia 10 kwietnia 2020 r. szkoła pozostaje zamknięta. Wszystkie koncerty klasowe i szkolne,w tym Koncert z okazji Jubileuszu Szkoły, zostają odwołane.

Na naszej stronie internetowej zamieszczać będziemy wszystkie istotne dla Państwa informacje.

W ważnych sprawach proszę o kontakt mailowy z sekretariatem szkoły psmpru@poczta.onet.pl

Ewa Mokrzycka
Dyrektor Szkoły

Komunikat

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła pozostaje zamknięta do 24 maja 2020 r. O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Jest to dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość, cierpliwość. i życzliwość. W kolejnych komunikatach będę informować o rozwiązaniach przyjętych przez MKiDN, Centrum Edukacji Artystycznej. Bardzo proszę o stosowanie się do wszelkich zaleceń, nakazów i zakazów.

Życzę wszystkim zdrowia i spokoju.
Dyrektor Szkoły Ewa Mokrzycka