Rekrutacja

REKRUTACJA

Szanowni Państwo, w związku z przedłużeniem ograniczeń w funkcjonowaniu szkoły informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@muzyczna.pruszkow.pl
Mając na względzie ochronę danych osobowych zawartych we wniosku i w załącznikach prosimy o przesyłanie dokumentów z użyciem szyfrowania. Hasło prosimy wysyłać w formie wiadomości SMS, z podaniem informacji pozwalającej jednoznacznie rozpoznać nadawcę, na numer telefonu +48 508 492 223

Termin przyjmowania wniosków upływa dnia 5 czerwca 2020 r.

Kandydaci nie będący obywatelami polskimi proszeni są o zapoznanie się Zarządzeniem Nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi i zastosowanie się do zapisów w nim zawartych.

O terminie badania przydatności do nauki w szkole kandydaci zostaną poinformowani droga mailową.

Prosimy o bardzo czytelne wypełnianie wniosków.

Termin badania przydatności uzależniony jest od rozwoju obecnej sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Więcej informacji dotyczących naboru na rok szkolny 2020/21 można uzyskać w zakładce REKRUTACJA.

 

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. -art. 142 i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).