Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia szkolne odbywają się na odległość, według planu i w formach ustalonych między nauczycielami i rodzicami uczniów naszej szkoły.

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystywać będą dostępne komunikatory, pocztę elektroniczną i telefony komórkowe. Weryfikować będą programy nauczania i dostosowywać je do wybranej metody uczenia na odległość. Ustalą sposób sprawdzania zadanego materiału.

Lekcje odbywać się będą z uwzględnieniem warunków technicznych i logistycznych oraz możliwości percepcyjnych uczniów.

Bardzo proszę o zrozumienie, współpracę i stały kontakt z nauczycielami.

Jednocześnie informuję, że od dnia 10 kwietnia 2020 r. szkoła pozostaje zamknięta. Wszystkie koncerty klasowe i szkolne,w tym Koncert z okazji Jubileuszu Szkoły, zostają odwołane.

Na naszej stronie internetowej zamieszczać będziemy wszystkie istotne dla Państwa informacje.

W ważnych sprawach proszę o kontakt mailowy z sekretariatem szkoły psmpru@poczta.onet.pl

Ewa Mokrzycka
Dyrektor Szkoły