Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2016/2017

Szymon Zioło – przewodniczący, e-mail: sziolo@redpill.com.pl

Barbara Bogusławska

Bożena Kociszewska – Raczkowska

Roman Kubik

Anna Sowińska

Ewa Michałowska

Michał Idasiak

 

Składki na Radę Rodziców:
jedno dziecko – 30 zł
dwoje dzieci – 55 zł (30+25)
troje dzieci – 75 zł  (30+25+20)
Opłaty prosimy wnosić do 10. każdego miesiąca.


Numer konta bankowego
Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na rzecz Rady Rodziców
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie,
ul. Kościuszki 41.
PKO O/PRUSZKÓW NR 69 1020 1055 0000 9102 0015 1159